News
 
In Production
 
Photography
 
Video
 
Other Work
 
Texts
 
Biography
 
Contact
 
Links
 
Kristoffersson Arvidsson, Göteborgsposten, utställning på Galleri 54

Detta är en utskrift från Göteborgs-Posten.

Uppdaterad: 2005-03-02 03:30

KONST: I Tova Mozards bilder av den amerikanska drömmen ligger fiktionen som en hinna över verkligheten.

Bilden av USA äger sin lyskraft också utanför unionens gränser. Även den som aldrig satt sin fot på den nordamerikanska kontinenten kan känna igen miljöerna i Tova Mozards fotografier som nu visas på Galleri 54. Stora reklamskyltar med stars and stripes-dekor, en övergiven samlingslokal med en kromad jukebox i ett hörn, ett lunchkafé vars väggar klätts med en fotoreproduktion föreställande en tät skog, på vilken en skylt med texten: "Seating time limited to 45 minutes" monterats. Vi har sett dessa miljöer i filmer och tv-serier, i fotografier av Robert Frank och William Eggleston. De utgör scenografin till den amerikanska dröm där skiljelinjen mellan det storslagna och banala alltid är hårfin.

VallfArdTsorten för den troende är drömfabriken i Hollywood. Dit har Mozard tagit sig för att fotografera villan i Hitchcocks Psycho. I hennes bild ser den lika övergiven ut som ett hus i någon av Edward Hoppers målningar, som den tomma scenografi den är, en scen som skådespelarna för länge sedan lämnat. Det är som om denna bild av en stor kuliss, som hjälpligt simulerar att den äger en historia, också sade något väsentligt om Amerika. Tomheten är det mest skrämmande med detta landskap. Att Mozard sökt sig till en inspelningsplats ter sig högst medvetet eftersom fiktionen genomgående ligger som en hinna över verkligheten i hennes verk.
Mozard återger inte bara de platser där den amerikanska drömmen fabriceras, hon söker också upp dem som rest till Las Vegas eller Hollywood för att förverkliga den. I en video möter vi en speedad komiker, i en annan en excentrisk jazzdiva som aldrig slutar prata. Ingen av dem kan sägas ha lyckats i showbiz men skulle aldrig erkänna sitt nederlag. I ett tredje videoverk återberättar en man en episod ur filmen The magnificent seven - en amerikansk remake på Kurosawas De sju samurajerna - som om han själv varit vittne till händelsen. Berättaren befinner sig i en tråkig lägenhet med fördragna fönster någonstans i Los Angeles. Närmare än så kommer vi inte drömmens mål.
Flera av fotografierna har visats förut men de nytillkomna verken bidrar till att, från ännu en synvinkel, belysa den amerikanska drömmens tjuskraft och tragik. Bilderna av den är också bilder av längtan och brist på sammanhang i en värld präglad av materiellt överflöd och dålig smak. Kanske har "the american way of life" varit alltför segerrik för att i längden förmå upprätthålla sin frälsarmission. När den förintar alla alternativa livsmönster och traditioner i sin väg, framstår den inte längre som lika oskuldsfull.

I kammaren visar Lars Göran Nilssons verket Handlingar. Med texter, foto och objekt vilka tematiskt kretsar kring handlingens betydelse, försöker Nilsson närma sig identiteten. Var finns den? I svaret förenas Nilsson med Mozard: det är det du gör som bestämmer vem du är. Vem som helst kan bli vad som helst. Om du misslyckas är allting ditt eget fel.

Kristoffer Arvidsson